Regn fra CO2 til O2 og omvendt

Nedenstående formler kan eksempelvis bruges, hvis du kun har en måling af ilt-procenten, men ønsker at kende mængden af CO2 i røggassen.

 

\frac{Max \ O_2-Maalt \ O_{2}}{Max \ O_2} \ \cdot \ Max \ CO_2 = CO_2

eller

\frac{Max \ CO_2-Maalt \ CO_2}{Max \ CO_2} \ \cdot \ Max \ O_2 = O_2

 

  • Max O2 er atmosfærens cirka 21%
  • Max CO2 ved forbrænding af gas er:
    N-gas: 12%
    F-gas: 14%

 

  • Det er lovpligtigt at arbejdet med gasforbrugende apparater udføres af en autoriseret virksomhed.
    Klik her for på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside at se, hvad en privatperson selv må udføre.