Belastning kontra dysetryk

Nedenstående formler kan bruges til at regne mellem dysetryk og belastning (også kaldet effekt).

Q1 \ \cdot \ \sqrt{\frac{P2}{P1}} \ = \ [kW]

P1 \ \cdot \ \(\frac{Q2}{Q1}\)^{2} \ = \ [mbar]

  • Det er lovpligtigt at arbejdet med gasforbrugende apparater udføres af en autoriseret virksomhed.
    Klik her for på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside at se, hvad en privatperson selv må udføre.