Gasforbrugende apparats effekt

Nedenstående formler kan bruges til at regne mellem effekt og energi, også kaldet kW og liter pr. minut.

Kan for eksempel anvendes ved indregulering af gasblæseluftbrænder, komfur, mv.
Kendes den ønskede effekt, kan den indfyrede effekt regnes fra aflæste liter pr. minut på gasmåleren.

 

\frac { \frac{L}{min} \ \cdot 60 \ \cdot \phi Braendvaerdi} {1000} = [kW]

eller

\frac { kW \ \cdot 1000 \ } {\phi Braendvaerdi \cdot 60} = [\frac{L}{min}]

 

  • Det er lovpligtigt at arbejdet med gasforbrugende apparater udføres af en autoriseret virksomhed.
    Klik her for på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside at se, hvad en privatperson selv må udføre.