Røggastab og nyttevirkning

Nedenstående formel bruges til at beregne røggastabet og den fyringstekniske nyttevirkning.
Den bruges eksempelvis i forbindelse med indregulering/service på gasfyr.

 

\( \frac{66}{21-O^{2}} \ + X \) \cdot \( \frac{T_{roeg} - T_{luft}}{100} \) \ = \ [%]

  • For N/B-gas: X=1,0
  • For F-gas: X=0,8

 

  • Det er lovpligtigt at arbejdet med gasforbrugende apparater udføres af en autoriseret virksomhed.
    Klik her for på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside at se, hvad en privatperson selv må udføre.