Dimensionerende varmetab

Formlen herunder kan anvendes ved udregning af en bygnings dimensionerende varmetab. Den tager udgangspunkt i, at du kender energiforbruget, og kan dermed give en indikation af om du bruger mere eller mindre energi til opvarmning, end du burde.

Bemærk at bruges den aflæste energimængde også til opvarmning af brugsvand, skal man huske at trække det fra før indsættelse herunder. En hurtig tommelfingerregel lyder på cirka 1000kWh pr. person pr. år.

  • Det dimensionerende varmetab kan sammenholdes med et estimeret varmetab, og dermed give en indikation af, om du fyrer for gråspurvene.
    Klik her for at læse mere om estimeret varmetab.

 

\frac{aarsforbrug}{graddage} \cdot \frac{32}{24} = [kW]

 

  • Graddage er et udtryk for hvor varmt det har været det pågældende år, og findes for året til det målte energiforbrug.
    2906 graddage er udregnet af Teknologisk Institut som det gennemsnitlige i Danmark.

    Klik her for at gå til TI’s hjemmeside og læse mere om, hvad graddage er.