Korrigeret CO og luftoverskud

Nedenstående formler kan bruges til at beregne den korrigerede mængde CO og luftoverskudstallet lambda.
Den kemiske betegnelse CO (ét carbon- og ét oxygenatom), går også under navnet kulilte.

Korrigeret CO betyder, at luftoverskuddet er trukket fra i beregningen.
Kulilte er meget farlig ved indånding selv i små mængder, og derfor må den korrigerede CO under ingen omstændigheder overstige 1.000 ppm.

Lambdaværdien er et luftoverskudstal, og et udtryk for hvor meget ekstra luft der er til stede, i forhold til ved en fuldstændig forbrænding. Er tallet på 1,20 betyder det eksempelvis, at der er et luftoverskud på 20%.
For den idéelle forbrænding ligger tallet dermed på 1. For den virkelige forbrændingsprocess, ønskes det dog ikke at have et luftoverskudstal så tæt på 1. Årsagen er, at når tallet falder under 1, stiger mængden af kulilte meget voldsomt.

Til sammen danner korrigeret CO og luftoverskudstallet altså et billedet af, hvor god en forbrænding der måles.

 

\frac{Max \ O^{2}}{Max \ O^{2}-Maalt \ O^{2}} \ \cdot \ Maalt \ \ CO \ = \ [PPM]

\frac{Max \ O^{2}}{Max \ O^{2}-Maalt \ O^{2}} \ \cdot \ = \ \lambda

 

 

  • Det er lovpligtigt at arbejdet med gasforbrugende apparater udføres af en autoriseret virksomhed.
    Klik her for på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside at se, hvad en privatperson selv må udføre.