Kv værdi

Formlerne herunder kan fx anvendes ved beregning af den korrekte ventilstørrelse i forhold til flowet.
Det kunne for eksempel være i forbindelse med forindstillingen af en radiatorventil, for dermed at opnå den rette afkøling.

Når den rette Kv værdi for en given varmeafgiver er fundet, kan denne sammenholdes med producenternes datablade.

 

\frac{m^{3}PrTime}{{\sqrt{\Delta p}}}

eller

\frac{LiterPrTime}{{1000\cdot \sqrt{\Delta p}}}

 

  • I en almindelig husinstallation med centralvarme regnes differencetrykket normalvis som 0,1 bar absolut.
    De fleste nye cirkulationspumper er trykstyret og regulerer så vidt muligt for at opnå denne trykforskel.