Gennemsnitlig afkøling

Formlen herunder kan anvendes til at beregne en gennemsnitlig afkøling, for eksempel over en periode på en måned. Kender du dit forbrug i kWh og vandmængden i m³, kan du herunder udregne den gennemsnitlige afkøling.

Den gennemsnitlige afkøling er interessant fordi den fortæller noget om økonomien for dit anlæg. Mange fjernvarmeværker har eksempelvis et krav om en minimum afkøling på 30 grader. Er dit anlægs afkøling under denne værdi, risikerer du hos mange værker at blive straffet økonomisk.

 

\frac{Energi \ [kWh] \ \cdot 0,86}{Vandmaengde \ [m^{3}]} = \Delta T

 

  • Afkøling er lig med differencen mellem frem- og returløbstemperatur.